Boonika

11/10/2013 - 25/10/2013, Zagreb, Croatia

Photo's by Dario Belić

Tema akta perzistira tisućljećima u likovnim umjetnostima.


Kroz sve stilske, ali i povijesne, te društvene mijene, pogled umjetnika se uvijek nanovo vraća na nago - i to posebno žensko - tijelo. Potom se taj pogled, filtriran određenim stavom i iskustvom, nanovo materijalizira kao djelo ostvareno u različitim likovnim medijima. Ova je činjenica trajnosti tradicionalne figurativne teme istovremeno samorazumljiva i logična, ali i podložna uvijek iznova novom preispitivanju i sagledavanju.

Ronald Aleksander Lindgreen, slikar, crtač i autor video radova, također se ubraja među suvremene umjetnike zaokupljene klasičnom slikarskom temom. Njegove kompozicije aktualiziraju fascinaciju izražajnošću nagoga tijela žene i njezina lica, tražeći unutar sižea poticaj za promišljanje daljnje razrade polja slike. Tonski rješavajući prostor slike i volumen elongiranih tijela arabeskne obrisne linije tijela, Lindgreen se poziva na tradiciju modernoga europskog slikarstva, razvijajući pri tome vlastitu stilsku posebnost i karakterističnu poetiku. Nju odlikuje suptilnost fluidnog razvijanja melodičnosti linije, osjetljivost za koloristička usklađivanja i mjestimično prodiranje plastičke uvjerljivosti tijela unutar slikarske plošnosti.

Polazište kompozicije jest tijelo, njegovi oblici, zaustavljeni ili agitirani pokretom, obuzeti emocijom i stanjem duha, no Ronald se ne zadovoljava prvim i očekivanim odrazom realističnoga prikaza. Unutar područja slike polazišna ploha i linija resemantiziraju se u novu dimenziju prostornih i simboličkih odnosa i vrijednosti. Tijelo jest polazište i konačno odredište slikareva interesa, no upravo će ga njegova prethodna iskustva, što životna, što likovna i teorijska, usmjeriti ka osobnoj kontekstualizaciji forme - ženskoga akta i portreta. Ronald Aleksander Lindgreen uronjen je intimu, u bliskost s prikazanim, ne opterećujući se pri tome potrebom za modernim pesimizmom, brbljavom narativnošću ili varljivom angažiranošću. Još je jednom potvrđena misao Augustea Rodina o tome kako "ljudska nagost ne pripada ni jednom posebnom trenutku u povijesti; ona je vječna, i ljudi svih dobi mogu je promatrati s radošću".

Barbara Vujanović

/images/boonika.png
Boonika, Veslačkoj 23, 10000 Zagreb, Croatia